Engelskundervisning til 3-5. klasse

Køb som e-bog her. Den trykte bog fås i boghandlen.

Engelsk læsebog i 2 niveauer inkluderer eleverne og skaber progression
Evolvia deltog på Danmarks Læringsfestival og fortalte, hvordan “The Sad Snail Sandy” lever op til Fælles Mål, samt hvordan du kan bruge det nærværende læringsmateriale i og udenfor klasseværelset.

(Salg til skoler og institutioner)

PDF: Omtale i Børn og Bøger, dec. 2015

Omtale i Magasinet Skolen, dec. 2015
PDF: Magasinet Skolen

[ddownload id=”1511″ text=”Dansk brochure”] [ddownload id=”1504″ text=”Information in English”]

[ddownload id=”1387″ text=”Demo af LÆSEBOG”] [ddownload id=”1386″ text=”Demo af ARBEJDS- og KOPIHÆFTE til læreren”]

[ddownload id=”1716″ text=”Færdigheds- og vidensmål for Sandy”] [ddownload id=”1686″ text=”Læringsmålstyret undervisning med Sandy”]

Stig Seberg har udviklet et engelsk/dansk undervisningsmateriale, med en ny type læsebog med 2 niveauer, afhængig af hvordan bogen vendes. Til læsebogen/elevens bog findes der et arbejds- og kopihæfte/lærerens bog med øvelser omkring følelser, venskab, fantasi, fortælling, skrivning, dialoger samt meget andet. Materialet er gennemprøvet 2 måneder i en klasse med 3. års engelskniveau i samarbejde med en engelsklærer som samtidig har været sparringspartner undervejs i udviklingen af bogen.

Én historie – 2 niveauer

Læreren udstyres med et undervisningsmateriale, der favner flere niveauer i samme klasse, hvorved forberedelsestiden nedbringes. Desuden er der på hver side en ordliste samt spørgsmål, som aktiverer eleverne både i forhold til historien og i forhold til eget liv.

The Sad Snail Sandy

DEMO version 1 og 2 side 8

Fællesskab og undervisningsdifferentiering.
Eleverne er på samme side i bogen, uanset hvilken version de læser. På den måde er alle elever en del af den samme undervisning uanset niveau. Ovenfor kan du se, hvordan side 8 ser ud i hhv. version 1 og version 2.

Sad? Happy ? Materialet engagerer eleverne.
Undervisningsmaterialets opdeling i elevens bog og lærerens bog forkorter lærerens forberedelsestid og udvikler samtidig elevernes sprog og kreativitet i kraft af fysiske udfoldelser, øvelser i hukommelse, fantasi, følelser, fortælling, rollespil og dialoger. Desuden er der øvelser, som eleven kan relatere til sin egen hverdag. Læreren kan derved skabe dialoger, som udfordrer eleverne ud over bogens indhold.

Arbejdshæftet fokuserer bla. på naturen og dialogskrivning.

Undervisningsmateriale Arbejdshæfte forside

Undervisningsmateriale Arbejdshæfte forside

Lukket for kommentarer.